דירקטורים

אחריות גדולה עם הגנה מושלמת רק בטורק

תפקידים בכירים מביאים אתם תנאים משופרים ואחריות גדולה אבל גם סיכון גבוה יותר. שימו לב!!! הפעם לא מדובר בהטבה הנקראת "ביטוח מנהלים" אלא בחשיפה לתביעות אישיות עקב מעשים שלא כדין שנעשו בחברה וגרמו לנזק כספי לתובעים. מנהלים ונושאי משרה בכירים הנתבעים יכולים להיגרר להליכים משפטיים ממושכים ויקרים ולהידרש לשלם מכיסם סכומים גבוהים.

בשונה מפוליסות המכסות את החברה עצמה, ביטוח דירקטורים מעניק הגנה אישית למנהלים ויכול לכסות אותם (וגם את בני משפחותיהם - שעלולים אף הם להיות חשופים לתביעה) מפני נזקים כבדים.

בשנים האחרונות, כאשר תביעות תאגידים ותביעות אישיות נגד בכירים הופכות נפוצות יותר ויותר בחברות ציבוריות ואף בחברות פרטיות (כולל בחברות בינוניות וקטנות), אנו נעמוד לצדך וניצור עבורך פוליסה שהיא תעודת ביטוח פשוטו כמשמעו.

הפוליסות שלנו מכסות בין השאר >>